Veľkoobchod

Spoločnosť ADRIATIC a.s. je popredným dodávateľom a spracovateľom prírodného kameňa v Strednej Európe.
Na ploche 20000m2 disponuje širokou ponukou platní, ktoré sú určené k ďalšiemu spracovaniu.

 Adriatic a.s. Nové Zámky